Gıda Güvenliği


16 Mart 2017

Yerel eylem planlarının oluşturulması ve yapılabilir kılınmasını eşgüdümle geliştirmek misyonuyla hareket eden İzmir İli Stratejik Planlama Yönetişim Araştırma ve Uygulama Merkezi (İZİSYÖM) tarafından 16 Mart 2017 Saat:13.30-18.00 arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Bordo Salon’da Gıda Güvenliği“ temalı bir farkındalık toplantısı düzenlenmiştir.

 


Güncel Duyurular