Çocuk İşçiliği


Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (İZİSYÖM), 12 Haziran 2018 tarihinde saat 13:30’da Dokuz Eylül Üniversitesi DESEM Bordo Salon’da “Çocuk İşçiliği” başlıklı bir farkındalık toplantısı/seminer düzenlemiştir. Farkındalık toplantısı geniş bir katılımla İzmir Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Hatice Suna Bina’nın moderatörlüğünde gerçekleşmiştir.

Toplantıda Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan Fatih Mehmet Güven konuyla ilgili geniş ve kapsamlı bu belge, çocuk işçiliğiyle ilgili en temel kamu politikası belgesi olan  “Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Eylem Plan: 2017-2023” hakkında bilgi vermiştir.

Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürlüğü’nden Hülya Kaya “Çocuk İşçiliği Konusunda Politika, Uygulama ve Önlemler” başlıklı sunumuyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın konuyla ilgili faaliyetlerini ve başarılı uygulama örneklerinden bahsetmiştir.

DEÜ Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof. Dr. Erkut Konter ise “Sosyal-Psikolojik Açıdan Çocuk İşçiliği, Oyun ve Spor “ başlıklı sunumuyla konuya Psikoloji biliminin bakış açısıyla yaklaşmış ve çocukların oyun gereksinimleri üzerinde durmuştur.

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Ayça İzmirlioğlu ise “Çocuk İşçiliğinin Hukuki Boyutu” başlıklı sunumuyla çocuk işçiliği konusunda hukuki anlamdaki durumu ve yaşanan sorun alanlarını bahsetmiştir

 


Güncel Duyurular