Siber Saldırılar-Dolandırıcılık Mağdurları


2 Kasım 2016

İnternet çağımızın vazgeçilmez ihtiyaçları arasında. Ancak internetin kullanımı birçok mağduriyeti de beraberinde getirmekte. Özellikle internet üzerinden yaşanan dolandırıcılıklar, kredi kartı mağduriyetleri soruna karşı alınacak tedbirler konusunda bizleri düşündürmekte. Sadece internet yoluyla değil aynı zamanda telefon ve benzeri dolandırıcılık eylemleri de bireylerin mağduriyet yaşamasına neden olmaktadır.

Bu sorunun önemine dikkat çekme amacında olan ve yerel eylem planlarının oluşturulması ve yapılabilir kılınmasını eşgüdümle geliştirmek misyonuyla hareket eden (İZİSYÖM)  “Siber Saldırılar-Dolandırıcılık Mağdurları“ temalı bir farkındalık toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantı Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Vahap Tecim’in yönetiminde yapıldı. Toplantıda -“Telefon ve Bilişim Yoluyla İşlenen Dolandırıcılık Suçlarıyla” ilgili DEÜ Hukuk Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Koray Doğan, İzmir Emniyet Müdürlüğü’nden Ali Tokul ise  “Güvenli İnternet   Kredi Kartı, Güvenli Sosyal Medya Kullanımları ve  Güvenli Alışveriş” adlı sunumları yaptı.

Sinara Labs Phishing Solutions’dan Ozan Uçar “Siber Saldırılar ve Beyaz Şapkalı Hackerların Rolü”  ve Türk Ekonomi Bankası’ndan Şahin Gör ise “Bankacılık Sektörü ve Siber Saldırılar” konusunda sunumlarını gerçekleştirdi.

 “Siber Saldırılar-Dolandırıcılık Mağdurları“ temalı bu farkındalık toplantısında konu, hukuki yönü ve güvenlik tedbirleri boyutuyla olduğu kadar uygulamanın içinde olan kişilerin bilgi ve deneyimlerinden yararlanılması biçiminde tartışıldı.

Toplantıya katılanların siber saldırılar konusunda farkındalıkları sağlandı ve basit tedbirlerle siber saldırılardan korunma yöntemleri paylaşıldı.

Yapılan toplantının sonunda Katılımcılara İZİSYÖM Müdürü Doç. Dr. Yunus Emre Özer tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.


Güncel Duyurular