Afetler ve Engellilik


Kalite ve Mükemmellik Uygulama ve Araştırma Merkezi (KALMER), Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİMER) ve İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (İZİSYÖM)’ün ortaklaşa düzenlediği ve Prof. Dr. Vahap Tecim’in konuşmacı olacağı “Afetler ve Engellilik” etkinliği 23 Ağustos 2023 saat 13.00’de YouTube üzerinden gerçekleştirilmiştir.

 


Güncel Duyurular