Temiz Enerji ve Ege Bölgesi’nin Durumu, Mevcut Yatırımlar, Gelecek Senaryoları


Dokuz Eylül Üniversitesi İZİSYÖM (İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi) tarafından “Temiz Enerji ve Ege Bölgesi’nin Durumu, Mevcut Yatırımlar, Gelecek Senaryoları” farkındalık toplantısı 30 Kasım 2017’de DEÜ DESEM Bordo Salon’da gerçekleşti. 
 
Toplantı İZİSYÖM Müdürü Doç. Dr. Yunus Emre Özer’in açılış konuşmasıyla başladı. Özer konuşmasında enerjinin temiz ve yenilenebilir yollardan elde edilebilmesi hem uluslar arası politikanın hem de çevre konusundaki tartışmaların önemli bir gündem maddesi olduğu dile getirildi. Ayrıca dünyada artan yatırımlar ve Türkiye’nin potansiyeline dikkat çekildi. 
 
Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Günnur Koçar’ın moderatörlüğünde gerçekleşen farkındalık toplantısına İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Sena Gürsoy, Kutlu Enerji’den Kasım Kutlu, DEÜ Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi (JENARUM) Müdürü Prof. Dr. Niyazi Aksoy, Deer Engineering’den İbrahim Uğur ve Elektrik Elektronik Mühendisi Besim Kıvanç Deneçli katıldı. 
 
İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Sena Gürsoy “İzmir Bölge Planı ve Temiz Enerji” başlıklı sunumunda, İzmir Bölge Planı çerçevesinde temiz enerjinin durumu, İZKA’nın temiz enerjiye yönelik fon destekleri ve gerçekleşen projelerden bahsetti. 
 
Kutlu Enerji’den Kasım Kutlu “Temiz Enerjide Mevcut Durum ve Tecrübeler” başlıklı sunumunda, Türkiye’de yenilenebilir enerjinin gelişim durumu, mevcut sorunlar ve geleceğe ilişkin öngörüleri içeren bir sunum gerçekletirdi. 
 
DEÜ Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi (JENARUM) Müdürü Prof. Dr. Niyazi Aksoy “Türkiye’de Jeotermal Enerjinin Mevcut Durumu ve Gelecek İçin Öneriler” başlıklı sunumunda, jeotermal enerji konusunda teorik bilginin yanısıra yapılan yatırımlar ve potansiyele de değindi. 
 
Deer Engineering’den İbrahim Uğur ise “Uçurumdan Önceki Son Çıkış (Güneş Enerjisi)” başlıklı sunumunda, fosil yakıtların kirletici yönüne dikkat çekerek genel olarak yenilenebilir enerjiye özel olarak da güneş enerjisine  yönelmenin gerekliliğini vurguladı. Bunun yanında enerjinin yerinde üretilmesinin önemini ifade etti. 
 
Elektrik Elektronik Mühendisi Besim Kıvanç Deneçli ise “Rüzgar Enerjisi Yatırımları ve Gelecek Senaryoları” başlıklı sunumunda, Çin ve ABD’nin yenilenebilir enerji alanını domine ettiğini ve rüzgar enerjisine yönelik tereddütlerin giderilebilmesi gerektiğine dikkat çekti.  
 
Farkındalık toplantısı sonrasında konuşmacılara katılım belgeleri DEÜ İZİSYÖM Müdürü Doç. Dr. Yunus Emre Özer tarafından takdim edildi. 
 

Farkındalık Toplantısında yapılan sunumlara buradan ulaşabilirsiniz: 

SUNUM DOSYALARI


Güncel Duyurular