1. Disiplinlerarası Afet Yönetimi Sempozyumu (DAYSEM)


12-13 Mayıs 2017

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından başlatılan, her yıl bir üniversitemiz tarafından bölgesinde akademik ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla aynı başlık altında yürütülmesi, geliştirilmesi ve sürdürülmesi hedeflen Disiplinlerarası Afet Yönetimi Sempozyumu’nun (DAYSEM) birincisi 12-13 Mayıs 2017 tarihlerinde, Rektörlüğümüzün 75. Yıl Amfisi’nde gerçekleştirildi.

Üniversitemiz adına koordinatörlüğünü SBE Afet Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın üstlendiği Sempozyumda farklı disiplinlerin karşılaştığı, risk/kriz analizi geliştirdiği yönetim merkezli konularda ve sempozyum temasına yönelik süreçlerde farkındalık yaratılması, afet yönetimi alanındaki son dönem gelişmelere ve uygulamalara dayalı olarak; bilgi edinme, değerlendirme, yorumlama ve strateji geliştirme ile uygulayabilme becerilerinin bilinmesi, paylaşılması ve değerlendirilmesi amaçlandı.

Sempozyum Başkanı, Afet Yönetimi Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman, Enstitü Müdürümüz Prof. Dr. M. Banu Durukan Salı, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Banu Esra Aslanertik, İzmir Kızılay Şube Başkanı Prof.Dr. Aslı Özer ve İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz’un açılış konuşmaları ile başlayan sempozyumda afet konusu farklı disiplinler açısından ele alındı.

Afetlerde Zarar Görebilir Gruplar, Afetlerde Kurumsal ve Toplumsal Sorumluluk, Afetlerde İletişim, Yatırım Tercihleri ve Afet Planlaması, Afetlerde Sağlık Yönetimi, Afetlerde Triaj Yönetimi, Afetlerde Mekan Kullanımı ve Riskli Alanlar, İzmir’in Afetselliği ve Afet Geçmişi konu başlıklarında toplanan bildirilerin sunulduğu Sempozyum, iki gün boyunca 6 oturumda gerçekleşti.

Print


Güncel Duyurular